Activities
 

 
 

  บริษัท ไอลาสดิล จำกัด มีการจัดกิจกรรมมากมาย เพื่อสร้างความรัก ความผูกผันและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของพนักงานทุกคน อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานรู้จักและตระหนักถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่เราต้องช่วยกันผลักดันให้พัฒนารุดหน้าไป โดยไม่ใช่เพียงการพัฒนาด้านวัตถุเท่านั้น แต่เราควรต้องคำนึงถึง การพัฒนาด้านจิตใจอีกด้วย กิจกรรมต่างๆของบริษัท ไอลาสดิล จำกัด มีดังนี้

- กิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยในการทำงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความผูกพัน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้แน่นแฟ้น

- กิจกรรมออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจให้กับพนักงานทุกคน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างนิสัยของการมีน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย

- กิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวพนักงานแล้ว บริษัท ไอลาสดิล จำกัด ยังคำนึงถึง การทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย กิจกรรมปลูกป่าถาวรจึงเกิดขึ้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ให้กับประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้พนักงานซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นฟันเฟื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป ให้รู้จักและตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่ทรงคุณค่าemail

../ilastdeal twitter

น้องหนูเล็ก (สุวรัชต์ สิงห์สาคร)
lek@ilastdeal.com
086-3212634
น้องลูกชิ้น (ปราณี พรมบิดา)
lookchin@ilastdeal.com
086-6256490
น้องต้น (ประวิทย์ สะเทียนรัมย์)
ton@ilastdeal.com
086-6253697
น้องซอ (นีรนุช อุ่นแก้ว)
leesaw@ilastdeal.com
086-6258328
     
 
 
 
 
 
คุณกัลยา
ไป เซี่ยงไฮ้ เอ็กโปร์ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปเด็ดสะระตี่)
คุณนิคกี้
ไปอียิปต์ 19-26 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)
คุณปุณิกา
เซี่ยงไฮ้ EXPO วันที่ 1-6 ต.ค. 53
(ทริปครอบครัวสุขสันต์)
คุณบุญเกษม
มาเก๊า จูไห วันที่ 1-10 ก.ย. 53
(ทริปลุยเดี่ยวเที่ยวมันส์)